Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen dat meerdere medicijnen naast elkaar gebruikt gestaag. Polyfarmacie vergroot hun kans op hospitalisatie en is in verband te brengen met allerlei medische problemen, waaronder over- en onderbehandeling en klinische interacties.
De Prescribing Optimization Method (POM) is een medische methode die ontwikkeld is door de afdeling Geriatrie van het UMCU om eerstelijnszorgverleners te assisteren met het optimaliseren van hun medicatievoorschriften. Uit onderzoek blijkt dat vooral huisartsen moeite hebben verantwoorde medicatie voor te schrijven bij patiënten met een complex ziektebeeld en excessief medicijngebruik. De POM is bedoeld om door huisartsen en apothekers gezamenlijk gebruikt te worden en heeft zich in een testomgeving al bewezen.

Om de POM optimaal te kunnen inzetten zijn door het departement Informatica de mogelijkheden verkend om de methode in een beslissingsondersteunend zelflerend kennissysteem te verwerken: het POM Platform (POMP). In het POMP-project wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een hoogwaardig ICT-systeem, dat geïntegreerd wordt met HIS’en en AIS’en. Hierdoor sluit het gebruik van het POMP zo nauw mogelijk aan bij de werkprocessen van huisartsen en apothekers.

Het POMP adviseert huisartsen op basis van het medisch verleden en de nierfunctie van patiënten, en klinische interacties tussen medicijnen. De mate waarin adviezen uiteindelijk opgevolgd worden wordt meegewogen bij volgende beslissingen; hierdoor raakt het POMP steeds beter ingespeeld op best practices van zorgverleners.

Door deze aanpak wordt geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de verwachtingen van zorgverleners. Bij een enquête onder de huisartsenpopulatie bleek dat het merendeel van hen de problemen van polyfarmacie herkent en de mogelijkheden van de POM verwelkomt. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat beslissingsondersteunende systemen nog maar mondjesmaat verspreid zijn en minder dan de helft van de bezitters van dat soort systemen ze ook regelmatig gebruikt.

Mits goed ingebed en zorgvuldig toegespitst op de wensen van zorgverleners, kunnen beslissingsondersteunende systemen een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van eerstelijnszorg. Op basis van schattingen is bepaald dat het POMP per jaar tussen 3 en 19 levens kan redden, €42,5 miljoen kan besparen en polyfarmacieproblematiek beter beheersbaar kan maken; als aangevraagde subsidies worden toegekend, kan het POMP in september 2013 gebruikt worden.
Comments