De dagelijkse leiding van het POMP-project is in handen van Dr. Marco Spruit, wetenschappelijk onderzoeker Bedrijfsinformatica aan de Universiteit Utrecht. Hij is ook veertien jaar lang productsoftware-ontwikkelaar op het gebied van Information Retrieval & Intelligence geweest, alsook productsoftware-ontwikkelaar & ondernemer voor het midden- en kleinbedrijf. Tenslotte was hij zeven jaar lang freelance redacteur bij Personal Computer Magazine (PCM) op o.a. de gebieden van software-ontwikkeling en nieuwe technologieën.

Dr. Paul Jansen is werkzaam als Klinisch geriater/Klinisch farmacoloog bij de Afdeling Geriatrie aan het UMC Utrecht. Hij is de uitvinder van de POM die ten grondslag ligt aan dit POMP project. Tevens is hij directeur van het €900.000 ZonMw project Pharmacotherapie bij OudeRen (EPHOR). Ephor zorgt ervoor dat de oudere patient beter farmacotherapeutisch wordt behandeld en is ondergebracht bij de afdeling Geriatrie van het UMC Utrecht. Drs. Clara Drenth-van Maanen is als arts assistent klinische geriatrie verbonden aan het UMC Utrecht. Zij werkt tevens als promovenda in het hierboven vermelde EPHOR project.

Prof.dr. Sjaak Brinkkemper is hoogleraar Bedrijfsinformatica aan het department Informatica van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksgroep specialiseert zich in productsoftware-ontwikkeling en ondernemerschap. Belangrijke thema’s zijn de methodologie van productsoftware-ontwikkeling, implementatie en ingebruikname, en bedrijfseconomische aspecten. Michiel Meulendijk (MSc.) is als promovendus verbonden aan het POMP-project en onderzoekt de ontwikkeling ervan vanuit een informatiekundig perspectief.